Chiusura Segreteria CRSi FIR 05/02/2016

Stampa

C O M U N I C A Z I O N E

 

 Comitato Regionale Sicilia F.I.R.

 

Venerdì 5 febbraio 2016

 

chiuso per festività Sant'Agata

 

Santa Patrona città di Catania